Integrované obvody začínajúce číslicou 0,1,2,3,5,6,9